• Dīķu labiekārtošana un pārtīrīšana;
  • Piemājas dārzu projektēšana un ierīkošana;
  • Paklājzāliena ražošana;
  • Dīķmalu un grāvju nogāžu nostiprināšana ar mākslīgajiem un dabīgajiem materiāliem;
  • Augsnes virskārtas sagatavošana un planēšana;
  • Lietus ūdeņu novadīšana un drenāža.
Atpakaļ
Informācija: 29636118